BHO

Map of Anglesey

Ordnance Survey maps of Anglesey from the nineteenth century

Ordnance Survey 1:10,560 Epoch 1. Originally published by Ordnance Survey, Southampton, 1888-1891.

This free content was digitised by scanning and sponsored by The Andrew W. Mellon Foundation. All rights reserved.

Citation:

Table of contents

Title Place names/Postcodes
OS Map name 001/NE
OS Map name 001/SE
OS Map name 002/NW
OS Map name 002/NE Cemaes, Llanbadrig, Neuadd, LL67 0
OS Map name 002/SW Llanfairynghornwy, LL65 4
OS Map name 002/SE Bodewryd, Carreg-lefn, Llanfechell, Mynyddmechell, Tregele, LL66 0, LL68 0, LL67 0
OS Map name 003/NW Amlwch, Amlwch Port, Bull Bay, Burwen, LL68 9
OS Map name 003/NE Llaneilian, LL68 9
OS Map name 003/SW Rhos-goch, LL66 0
OS Map name 003/SE Dulas, Nebo, Pengorffwysfa, Pen-y-sarn, LL70 9, LL68 9, LL69 9
OS Map name 004/SW
OS Map name 005/NE
OS Map name 005/SW
OS Map name 005/SE Llanfwrog, LL65 4
OS Map name 006/NW Llanfaethlu, Llanrhyddlad, Rhyd-wyn, LL65 4
OS Map name 006/NE Llanbabo, Llanfflewyn, LL66 0, LL68 0
OS Map name 006/SW Llanddeusant, Stryd y Facsen, LL65 4
OS Map name 006/SE Elim, Llantrisant, LL65 4
OS Map name 007/NW Gwredog, Rhos-y-bol, LL71 7, LL68 9
OS Map name 007/NE Brynrefail, Capel Parc, City Dulas, Llaneuddog, Rhoslligwy, LL70 9, LL71 8
OS Map name 007/SW Bachau, Ceidio, Llandyfrydog, Llannerch-y-medd, LL71 8, LL71 7
OS Map name 007/SE Maenaddwyn, LL71 8
OS Map name 008/NW Moelfre, LL72 8
OS Map name 008/SW Benllech, Bryn-teg, Llanallgo, Marian-glas, Tyn-y-gongl, LL74 8, LL78 8, LL72 8, LL73 8
OS Map name 009/SE
OS Map name 010/NE
OS Map name 011/NW Holyhead, Kingsland, Llaingoch, Porth-y-felin, LL65 1, LL65 2
OS Map name 011/NE Penrhos, LL65 2
OS Map name 011/SW
OS Map name 011/SE Four Mile Bridge, Trearddur, Valley, LL65 2, LL65 3
OS Map name 012/NW Bodedern, Llanfachraeth, Llanynghenedl, LL65 3, LL65 4
OS Map name 012/NE Carmel, Llechcynfarwy, Pen-llyn, Trefor, LL71 7, LL65 4, LL65 3
OS Map name 012/SW Caergeiliog, Llanfihangel-yn-Nhywyn, LL65 3
OS Map name 012/SE Bryngwran, LL65 3
OS Map name 013/NW Llangwyllog, LL77 7
OS Map name 013/NE Capel Coch, Tregaian, LL77 7
OS Map name 013/SW Bodffordd, Llynfaes, LL77 7, LL65 3
OS Map name 013/SE Rhosmeirch, Talwrn, LL77 7
OS Map name 014/NW Llanbedrgoch, Red Wharf Bay, LL76 8, LL75 8
OS Map name 014/NE Llanddona, LL58 8
OS Map name 014/SW Llanddyfnan, Pentraeth, LL78 7, LL75 8
OS Map name 014/SE
OS Map name 015/NW Caim, Glan-yr-afon, Llangoed, Mariandyrys, Penmon, LL58 8
OS Map name 015/NE
OS Map name 015/SW Beaumaris, Llan-faes, LL58 8
OS Map name 016/NE Bodior, Rhoscolyn, LL65 2
OS Map name 017/NW Llanfair-yn-neubwll, LL65 3
OS Map name 017/NE Capel Gwyn, Gwalchmai, Pencarnisiog, LL65 3, LL65 4, LL63 5
OS Map name 017/SW Llanfaelog, Rhosneigr, LL63 5, LL64 5
OS Map name 017/SE
OS Map name 018/NW Cerrigceinwen, Heneglwys, Llangristiolus, Rhostrehwfa, LL62 5, LL77 7
OS Map name 018/NE Ceint, Llangefni, LL77 7
OS Map name 018/SW Bethel, Capel Mawr, Trefdraeth, LL62 5
OS Map name 018/SE Gaerwen, Pentre Berw, LL60 6
OS Map name 019/NW Penmynydd, LL61 6
OS Map name 019/NE Llandegfan, Llansadwrn, LL59 5
OS Map name 019/SW Llanddaniel Fab, Llanfairpwllgwyngyll, LL60 6, LL61 5
OS Map name 019/SE Bangor, Garth, Glanadda, Hirael, Menai Bridge, Minffordd, Penrhos-garnedd, Upper Bangor, LL57 2, LL57 4, LL57 1, LL59 5
OS Map name 020/NW
OS Map name 021/NW
OS Map name 021/NE Aberffraw, Bodorgan, Hermon, Llangadwaladr, LL63 5, LL62 5
OS Map name 021/SE
OS Map name 022/NW Malltraeth, LL62 5
OS Map name 022/NE Brynsiencyn, Llangaffo, LL61 6, LL60 6
OS Map name 022/SW Newborough, Pen-lôn, LL61 6
OS Map name 022/SE Dwyran, Waterloo Port, LL61 6, LL55 1
OS Map name 023/NW Y Felinheli, LL56 4
OS Map name 023/SW Bethel, Llanrug, Saron, LL55 1, LL55 4
OS Map name 024/NE
OS Map name 025/NW
OS Map name 025/NE Caernarfon, Llanfaglan, LL55 2, LL54 5
OS Map name 202/SE